• header trekker 1

ZOMERTARWE

Selectieveld zomertarwe

Zomertarwe (triticum aestivum)

Zomertarwe kan worden gezaaid vanaf het midden van de winter tot in het voorjaar. Niet alle zomertarwerassen zijn geschikt om al in de winter te worden gezaaid. Zomertarwe heeft geen koudebehoefte nodig om te komen tot aarvorming en bloei. Zomertarwerassen in Nederland zijn vooral geschikt als bak- en maaltarwe.

Het areaal zomertarwe is in Nederland ongeveer 20.000 hectare, maar kent grote schommelingen. Het areaal zomertarwe is sterk afhankelijk van het areaal wintertarwe dat in de herfst gezaaid kan worden.

De zaaizaadhoeveelheid per hectare is 140-180 kg per hectare. Dit is afhankelijk van het zaaitijdstip en de bodemgesteldheid op het moment van zaaien. De oogst van de zomertarwe is wat later dan wintertarwe en valt vanaf half augustus tot in de maand september.