• Header 1 Zomergerst

ZOMERGERST

Zomergerst (hordeum vulgare)

Gerst is een één jarig gewas, welke zijn oorsprong vindt in het Midden Oosten. Al lang voor onze jaartelling (7000 jaar geleden) is gerst in cultuur gebracht. De opbrengst aan zaden worden gebruikt als veevoer en voor het brouwen van bier. Zomergerst wordt geteeld vanaf het noorden van Zweden en Finland tot in de mediterrane gebieden, maar ook op het zuidelijk halfrond, zoals in Argentinië en Australië.

Het areaal zomergerst in Nederland is ongeveer 20.000 tot 25.000 ha. Het belangrijkste teeltgebied zijn de Drents- Groningerveenkoloniën, maar ook op de kleigronden wordt gerst geteeld. Het doel in Nederland is zowel brouwgerst als voergerst, maar met een sterke voorkeur voor brouwgerst. Vooral de laatste jaren zijn er sterk verbeterde rassen op de markt gekomen.

Zomergerst kan worden gezaaid vanaf het vroege voorjaar tot eind april/begin mei. De zaaizaadhoeveelheid is 120-150 kg zaaizaad per hectare. De gemiddelde lengte van de zomergerst in de praktijk is 80-85 cm. De oogst van de gerst is meestal in augustus. De opbrengst kan variëren van 5 ton tot ver boven de 9000 kg per hectare.