• Header 1 koolzaad

WINTERKOOLZAAD

Winterkoolzaad (Brassica Napus)

Winterkoolzaad is in Nederland een gewas met een klein areaal, ongeveer 3000 hectare per jaar. In landen om ons heen als Duitsland, Frankrijk en Engeland is het een gewas met een groot areaal. Winterkoolzaad is een kruisbloemige plant. Winterkoolzaad wordt eind augustus tot uiterlijk begin september gezaaid. De hoeveelheid zaaizaad is rond de ½ miljoen zaden per hectare bij zaai in augustus. In het voorjaar kent een koolzaadplant een sterke periode van groei waarbij het tot een lengte kan komen van meer dan 150 cm. De bloeiperiode van winterkoolzaad valt vanaf half april tot begin mei. In een warm en zonnig voorjaar kan de koolzaad al iets eerder gaan bloeien. De oogst van winterkoolzaad ligt vlak voor de oogst van wintertarwe. De huidige rassen zijn erg hauwvast, (verliezen niet snel zaad) en kunnen gemakkelijk wat later worden geoogst wat de totale opbrengst ten goede komt. De opbrengsten in de praktijk lopen op tot 6000 kg per hectare.

Koolzaad en vooral de olie die uit de zaden geperst kan worden, kent veel toepassingen. De bekendste zijn het gebruik in margarine, bakolie en als biodiesel.