• Header wintergerst 1

WINTERGERST

Wintergerst (hordeum vulgare)

Wintergerst heeft een langer groeiseizoen nodig dan zomergerst en heeft voor de vorming van de aar een vernalisatieperiode nodig. Een vernalisatieperiode is een tijd van ‘koude’ die de aarvorming in gang zet. Wintergerst kan dus tegen een winter, tussen rassen zijn er echter verschillen in de mate waarin de planten overleven na een strenge winter. Wintergerst wordt in heel Europa geteeld.

Het areaal wintergerst in Nederland is klein, dit in tegenstelling tot de landen om ons heen. De meeste wintergerst wordt geteeld in Zuid-Limburg, op de Noordelijke klei en in Zeeland. Wintergerst wordt in Nederland hoofdzakelijk geteeld als voergerst. Daarnaast is er nog een klein areaal winterbrouwgerst.

Wintergerst wordt gezaaid vanaf half september tot uiterlijk half oktober. De gebruikte hoeveelheid zaaizaad is ongeveer 140-180 kilogram per hectare. Wintergerst is langer dan zomergerst (90 cm – 140 cm). Een goede halmverkorting is in een wintergerst belangrijk. De oogst van wintergerst valt in de maand Juli. De opbrengsten in de praktijk variëren van 7 ton tot uitschieters van meer dan 12 ton per hectare.