• Header Peulvruchten

Veldbonen

Door stijgende eiwitprijzen op de wereldmarkt en het huidige nieuwe GLB beleid, is de interesse in de teelt van eiwitrijke gewassen gestegen. Veldbonen is  één van  die gewassen die van oudsher in onze regio’s groeien en werden geteeld.  De Veldboon is een vlinderbloemig gewas, dat zelf de stikstof uit de lucht haalt met behulp van rhizobium bacteriën. Veldbonen kunnen met een frequentie van 1 op 4 jaar tot 1-6 jaar worden geteeld.

Zaaien

Veldbonen moeten zo vroeg mogelijk in het voorjaar worden gezaaid. (tot half april) De kiemplanten kunnen enige nachtvorst (-5°C) prima hebben. De zaaidiepte is 8-10 cm op lichte gronden en 6-8 cm op zwaardere gronden. Onder goede omstandigheden zijn 35-40 zaden per m2 voldoende. Bij ongunstige omstandigheden ( en zaai omstreeks half april ) kan de zaaihoeveelheid worden verhoogd tot 45 zaden per m2. Het benodigde aantal kilogrammen is afhankelijk van het DKG, deze varieert per jaar zeer sterk (gemiddeld 200 kg/ha). De rijafstand bedraagt 25-45 cm.

Grondsoort

Kan op alle grondsoorten met een goede pH, alleen droogtegevoelige percelen zijn minder geschikt.

Bemesting

De behoefte van een goed gewas veldbonen is 40-60 kg P2O5, 100-130 kg K2O, 20-50 kg MgO en 20 kg (S) zwavel . Een stikstof gift is niet nodig.  Afhankelijk van de grond kan een bespuiting met micro-elementen als bv mangaan en/of zwavel aan te bevelen zijn.

Ziekten en plagen

In de teelt van veldbonen moet vooral rekening worden gehouden met mogelijke schade door insecten. Vnl. door bladrandkevers en zwarte-bonenluis. Chocoladevlekkenziekte (Botrytis fabae) en ascochyta-bladvlekkenziekte komen in veldbonen regelmatig voor. In een laat stadium kan roest voorkomen op het blad. 

Teelt-technische voordelen veldboon:

- Laat stikstof achter in de grond / minder stikstof aanvoer (20-40 kg N)

- Gezonde voorvrucht / meer opbrengst  tarwe in vergelijking met de teelt van tarwe op tarwe (+ 0,5-1,5 ton tarwe)

- Op percelen met een duist-resistentie probleem een goede afwisseling

- Bij juiste rijafstand, mechanische onkruidbestrijding mogelijk.

- Direct-zaai en mulchzaai behoord tot de mogelijkheden

GPS/mengteelt

Veldbonen kan goed als mengteelt worden gecombineerd met haver of zomertarwe.

RASSEN

Taifun

Taifun is een witbloeiende tannine-arme veldboon. Daardoor is dit ras geschikt voor opname in rantsoenen van varkens, kippen en vissen. Het ras bloeit middenvroeg en heeft een gemiddeld vroege afrijping. Het ras is lang ivm andere veldboon rassen en heeft een goede standvastigheid. De opbrengst van Taifun is iets lager dan van bontbloeiende soorten. Het eiwitgehalte en totale eiwitopbrengst is goed.

Fuego

Fuego is een vroeg bloeiende veldboon. Fuego heeft zich in Duitsland en Engeland al jaren bewezen als goede standvastige veldboonras op diverse grondsoorten. Het ras is wat langer en geeft daardoor eerder een goede grondbedekking, wat de onkruidonderdrukking ten goede komt. Fuego geeft zeer goede korrel- en eiwitopbrengsten. Het eiwit gehalte is mede dankzij de vroege bloei iets hoger dan gemiddeld.

Fanfare

Fanfare is een relatief vroeg bloeiende veldboon met een vroege afrijping. Het ras is redelijk lang en eigent zich ook goed op gronden met een goede N-nalevering. Fanfare heeft een goede standvastigheid en heeft een zeer hoge eiwitopbrengst en korrelopbrengst.

Tiffany

Tiffany is een veldboon met een laag vicin/convicin gehalte, het ras is daardoor ook geschikt voor  vervoedering aan leghennen en voor doeleinden in de humane consumptie. Het ras heeft een goede standvastigheid. Tiffany is middellang en iets later afrijpend. Het eiwit % is iets hoger dan gemiddeld.

De genoemde rassen zijn allen kweekproducten van Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

 

 

Downloads