• header trekker 1

Tybalt

Tybalt staat sinds 2004 op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Daarnaast heeft Tybalt ook internationaal een sterke raspositie met plaatsing op de Engelse, Franse, Duitse en Poolse Rassenlijst. Tybalt is een zeer betrouwbaar en veelzijdig ras. Het ras heeft vrij kort en stevig stro en goede resistenties tegen de meest voorkomende bladziekten. Op de Nederlandse rassenlijst is Tybalt de meest schotvaste zomertarwe.

Kwaliteit

Tybalt is een goede baktarwe.

Relatieve korrelopbrengsten van Tybalt per regio:

(gemiddelde ten opzichte van standaardrassen 2012-2017)

Regio

Met

ziektebestrijding

Zonder

ziektebestrijding

Kleigrond

9898

Zandgrond

97 

 Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

Tybalt in cijfers  (gemiddelden 2013 t/m 2016)

Landbouwkundig 
Lengte stro* (100 = 91 cm)95
Stevigheid stro7,0
Vroegheid aar6,0
Vroegrijpheid6,5
  
Resistentie tegen 
Schot8,0
Gele roest7,0
Bruine roest6,5
Meeldauw8,0
Bladvlekkenziekte6,0
Fusarium in de aar6,0

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

 

Hoewel elke voorzorg is genomen om betrouwbare en accurate adviezen te verstrekken, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan dit schrijven.

Downloads