• Header 1 koolzaad

Penn

Penn is een nieuw winterkoolzaadras dat in opbrengst duidelijk hoger is dan de oudere rassen en dit ook in de praktijk laat zien. Penn heeft een vlotte najaarsontwikkeling, waardoor het ras ook goed geschikt is voor de latere zaaitijdstippen. In het voorjaar heeft Penn een zeer vroege groeistart. Het ras begint op midden-vroeg tijdstip te bloeien en kent een korte intensieve bloeiperiode. Het ras ontwikkeld lange grote hauwen met diep zwarte korrels. Door zijn goede hauwvastheid heeft Penn een geringe kans op korrelverlies en geeft de teler een ruimere oogstflexibiliteit. Penn is geschikt voor klei- en zandgronden.

Opbrengsten           Klei Niedersachsen    
201520162017
105105101
   
OpbrengstenZand Niedersachsen    
201520162017
106107101

Bron: LWK Niedersachsen

PRODUCT INFORMATIE

Downloads