• Sfeerbeeld 1

Onze werkwijze

Door toepassing van o.a. nieuwe selectietechnieken wordt de basis gelegd voor nieuwe rassen met unieke eigenschappen. Door middel van onze proefveldlocaties in o.a. Duitsland, Engeland en Frankrijk en middels samenwerking met verschillende partners op internationaal niveau wordt de kennis van onze rassen sterk uitgebreid. Van de potentiële rassen wordt in een vroeg stadium zaad verstuurd naar nationale en internationale partners/afnemers om de kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen te beoordelen.

Met name op het gebied van ziekteresistenties en kwaliteit wordt steeds meer onderzoek gedaan. De rassen waarvan de resultaten veelbelovend zijn, worden vermeerderd bij ons op het bedrijf in Dronten. Indien de rassen worden toegelaten tot een Nationale- of Aanbevelende Lijst komen ze voor commercie in aanmerking. Telers kunnen op basis van informatie uit een Rassenlijst een gerichte keuze maken voor het ras die het beste past bij hun specifieke bedrijfsomstandigheden.