• Header Christine 2018

Marylin

Marylin staat op de Aanbevelende Rassenlijst van Nederland, België en Frankrijk. Marylin heeft stabiele lintopbrengsten, het is een vertrouwde allrounder. Marylin is een blauwbloeier, dat stevig is en geschikt is voor alle groeiomstandigheden.

Relatieve opbrengsten en eigenschappen van Marylin:

Relatieve opbrengstenMarylin
Stro-opbrengst97
Vezelpercentage97
Vezelopbrengst94
  
Beginontwikkeling6
Legering7,5
Vroegheid6,5
  
FusariumResistent
BrandMatig resistent

 

100 = gemiddelde van (Aretha, Avian, Damara en Nathalie)

Bron: 2010-2014: Europees netwerk v/d Bilt-Wiersum

Bron Landbouwkundige waarden: PPO Lelystad 2008-2013

 

Teeltbeschrijving

Zaaizaadhoeveelheid

Om een goede vezelkwaliteit te verkrijgen is een regelmatige standdichtheid van groot belang. Om dit te bereiken is een optimale plantdichtheid van 2000 planten per m2 gewenst.

DKG    

Goede

omstandigheden

Gemiddelde

omstandigheden

Slechte

omstandigheden

5,0 gr100 kg / ha103 kg / ha105 kg / ha
5,5 gr110 kg / ha113 kg / ha116 kg / ha
6,0 gr120 kg / ha124 kg / ha126 kg / ha
6,5 gr130 kg / ha134 kg / ha136 kg / ha

Bij een relatief late uitzaai (na half april), moet rekening worden gehouden met een lagere zaaizaadhoeveelheid om legering te voorkomen (± 5%).

Stikstofbemesting

Een goede voorvrucht voor de teelt van vlas zijn de (winter) granen. Deze laten over het algemeen een lage bodemvoorraad na. Het algemene stikstofadvies voor de jonge zeeklei van de Flevopolders is: 60 kg N – bodemvoorraad (maximale gift 30 kg N / ha). Voor oude, zware gronden geldt een hogere adviesgift van 75 kg N/ ha – bodemvoorraad (maximale gift 45 kg N / ha). Op gronden met een sterke mineralisatie en een hoog organisch stof gehalte dient minder N gestrooid te worden.

Mocht het gewas echter te schaal opgroeien, dan kan een extra N gift via bladbemesting worden uitgevoerd.

Groeiregulatie

Er is geen middel voor groeiregulatie in Nederland toegelaten.

Insectenbestrijding

Het is belangrijk om uw gewas vooral in het jonge plant stadium regelmatig te controleren op insectenschade (thrips en aardvlooien). Raadpleeg uw teeltadviseur voor de juiste bestrijding.

 

De bovenstaande richtlijnen zijn slechts algemeen. Voor specifieke teeltadviezen raadpleeg uw lokale teeltbegeleider.

Hoewel elke voorzorg is genomen om betrouwbare en accurate adviezen te verstrekken, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan dit schrijven.

Downloads