• Header 1 Wintertarwe Oldambt

Kelvin

Kelvin is een Nederlandse baktarwe en opgenomen op de Nederlandse Aanbevelende Rassenlijst. Kelvin is een stevige midden-vroeg afrijpende tarwe en combineert goede ziekteresistenties  met bak- en maalkwaliteit en hoge opbrengsten. Kelvin is een betrouwbare tarwe met jaarlijks goede opbrengsten. De uitstoeling is matig. Door iets meer zaaizaad te gebruiken dan normaal kan een meeropbrengst worden behaald. Kelvin is het meest schotvaste ras op dit moment op de Aanbevelende Rassenlijst.

Kwaliteit

Kelvin is ingedeeld in de categorie Baktarwe met uitstekende kwaliteitscijfers en geeft gemiddeld goede valgetallen. Bovendien houd het ras na rijp worden ondanks eventuele regen het valgetal en daarmee ook het hectolitergewicht langer vast.

Relatieve korrelopbrengsten van Kelvin per regio:

(gemiddelde ten opzichte van standaardrassen 2012-2017)

Regio

Met

ziektebestrijding

Zonder

ziektebestrijding

Noordelijke Zeeklei

9699

Centrale Zeeklei

97100

Zuidwestelijke Zeeklei

97106

 Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

Kwaliteit

Kelvin is ingedeeld in de categorie Baktarwe met uitstekende kwaliteitscijfers.

Kelvin in cijfers  (gemiddelden 2014 t/m 2017)

Landbouwkundig 
Wintervastheid-
Lengte stro* (100 = 91.9 cm)101
Stevigheid stro7,5
Vroegheid aar7,0
Vroegrijpheid6,5
  
Resistentie tegen 
Schot7,5
Gele roest8,0
Bruine roest9,0
Meeldauw7,5
Bladvlekkenziekte7,5
Fusarium in de aar6,5
  
Bakkwaliteit 
Broodkwaliteit7,5
Deegkwaliteit6,5
Zelenywaarde7,0
Korrelhardheid7,0
ClassificatieB

Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018

 

Hoewel elke voorzorg is genomen om betrouwbare en accurate adviezen te verstrekken, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan dit schrijven.

PRODUCT INFORMATIE

Downloads