• Sfeerbeeld 1

Het veredelen van granen

Wiersum Plantbreeding heeft veredelingsprogramma’s in wintertarwe, zomertarwe, zomergerst, haver en vezelvlas. De ontwikkeling van een nieuw ras begint met het kiezen van verschillende lijnen of rassen die je wilt kruisen. Uiteraard is het teeltdoel van groot belang, bv een baktarwe of voertarwe. Het kruisingswerk wordt gedaan in de kassen op het veredelingsbedrijf in Dronten.

Geprobeerd wordt om de beste eigenschappen in een ras te verkrijgen. Daarvoor worden de beste rassen en lijnen met de beoogde eigenschappen ingezet. Dit om zoveel mogelijk de juiste eigenschappen te verkrijgen in het nieuwe ras. Na de opkweek van de eerste nakomelingen in een kas volgt de eerste zaai buiten in het veld. Bij deze uitzaai begint het echte selectiewerk. De planten die gezond zijn en het meeste opbrengstpotentieel lijken te hebben, worden geselecteerd om in de volgende jaren verder te worden getest. Op deze wijze blijven de beste rassen over. Het is een proces over meerdere jaren.

De huidige veredelingsprogramma’s richten zich op Europa en Noord Amerika. Omdat graanrassen sterk regionaal hun maximale opbrengstpotentie halen, zijn er ook eigen testlocaties in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Daarnaast wordt materiaal beproefd bij diverse partners in geheel Europa.