• Header Peulvruchten

Erwten

Erwten worden in Nederland geteeld voor de korrel, maar erwten kunnen ook goed in mengteelt voor GPS worden verbouwd, wat een gezond, eiwitrijk product oplevert. In Nederland worden droog te oogsten erwten verwerkt als veevoer en beperkt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.  Een deel van de erwten wordt geëxporteerd, voornamelijk naar landen rond de Middellandse Zee.

Zaaien

Erwten kunnen in het voorjaar vanaf februari tot april worden gezaaid. Wanneer wordt gekozen voor GPS-mengteelt kan dit goed worden gedaan in combinatie met zomergerst, haver of gras. De zaaidiepte is 6 cm op lichte gronden en 4cm op zwaardere gronden. De zaaizaad hoeveelheid is 190-320 kg per hectare afhankelijk van het DKG. Bij vroege zaai kan worden volstaan met 65-75 zaden per m2,  bij late zaai loopt dit op tot 80 - 90 zaden per m2. Vooral op lichte gronden is een hogere zaaizaadhoeveelheid aan te bevelen. De aan te bevelen teeltfrequentie is ongeveer 1 op 6.

Grondsoort

Erwten kunnen op zand en kleigronden worden geteeld. Belangrijk is wel de pH van de grond, zandgronden minimaal pH 5,4 en kleigronden minimaal pH 6. Daarnaast is een goede afwatering belangrijk.

Bemesting

Erwten zijn een vlinderbloemig gewas en zijn dus zelf in staat stikstof uit de lucht te binden. Een N-startgift (25 kg N) is alleen noodzakelijk op gronden met zeer weinig N in de bodem. De behoefte aan fosfaat is 40-60 kg P2O5 en verder is er 100-130 kg K2O, 20-50 kg MgO en 30 kg S nodig. Erwten zijn gevoelig voor mangaangebrek een bladbespuiting is altijd aan te bevelen. Daarnaast zijn erwten iets gevoelig voor molybdeen- en boriumgebrek.

Ziekten en plagen

Erwten kunnen vanaf het kiemplantstadium worden aangetast door bladrandkevers. In een later stadium wordt ook de groene erwtenluis aangetroffen. Erwten zijn gevoelig voor botrytis, (erwten)roest en sclerotinia, in de bloeiperiode is een behandeling daarvoor meestal aan te bevelen, daarnaast kunnen erwten in koele vochtige jaren worden aangetast door valse meeldauw.

Teelt-technische voordelen

- Laat stikstof achter in de grond (30 kg N (zonder N-gift).

- Gezonde voorvrucht, het kan zorgen voor meeropbrengsten van              + 0,5 ton tot + 1,5 ton  i.p.v. de teelt van tarwe op tarwe.

- Mulchzaai en directzaai is mogelijk.

GPS/Mengteelt

Erwten kunnen worden gezaaid in combinatie met zomergerst, haver of gras.

RASSEN

Astronaute (gele erwt)

Astronaute is een semi-bladloze erwt. Het ras geeft in Duitsland de allerhoogste korrel- en eiwitopbrengst. De ruw-eiwit % ligt iets boven het gemiddelde. Autronaute is een vlotte groeier waardoor al vroeg een goede onkruiddrukking wordt verkregen. Het ras wordt ook gebruikt in de biologische landbouw.

Florida (gele erwt)

Florida is een vroege bloeier en kan zowel voor GPS/mengteelt als voor de korrel worden geteeld. Het ras heeft veel bladmassa en goed lang. Florida is een snelgroeiend ras waardoor een vlotte onkruiddrukking wordt verkregen.

De genoemde rassen zijn allen kweekproducten van Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Downloads