• Header campino

Campino

Goede olie en zaadopbrengst
Geschikt voor zand en kleigrond
Vroege afrijping
Kort en stevig ras

Campino is een “00” zomerkoolzaad, het ras geeft een goede opbrengst met een goede olieopbrengst. Campino bloeit vroeg en rijpt ook vroeg af in vergelijking met andere zomerkoolzaadrassen. De lengte is relatief kort en Campino combineert dat ook met een goede stevigheid. Campino heeft een vrij hoog olie-gehalte. De gehalten aan glucosinaten (< umol/g) en eruca-zuur zijn laag (< 0,1 %). Het DKG van de zaden is gemiddeld. Campino heeft een goede ziektenresistentie voor phoma.

 

Campino

Landbouwkundige kenmerken    Kwaliteits kenmerken  

Vroegheid begin bloei

 vroeg  Korrelopbrengst           goed 

Vroegrijpheid

 zeer vroeg   Olieopbrengstgoed 

Gelijkmatige afrijping

 goed  Olie %goed
Plantlengte kort

 

 

Legering

 gemiddeld  

Bron: Wiersum Plantbreeding BV

Hoewel elke voorzorg is genomen om betrouwbare en accurate adviezen te verstrekken, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan dit schrijven.

PRODUCT INFORMATIE

Downloads